Orac Luxxus

Артикул:

K1002, K1102, K1112, K1122, K1132, K1142, K1152, K2132, K3002, K3102, K3112, K3142, K3152, K3202, K4002, K4122, K4132

Материал:

полиуретана